BOSKA OBECNOŚĆ

 

Boska obecność

Otula,przenika,dotyka

Jestem bezpieczna