ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

Dobrocią w sercu, muzyką w duszy
Zapachem górskiego wiatru
Gorącem promieni słońca
Zaufaniem i wiarą
Unoszę spracowane ręce
W Ziemi opierając stopy, rozwijam skrzydła