I TO I TO

Czy to woda tańczy tworząc kwietne wzory?
Czy to wodę koloruje kwiatów odbicie?
I to i to
Kolorem, wzorem bawi się życie