Improwizacja tańca - symbolika ciała

„Droga przez ciało” w osobistym rozwoju.

Zajęcia oparte na programie kursu „Improwizacja Ruchu i Symbolika Ciała”, dr Detlefa Kapperta z Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen.

Zespolenia treningu tanecznego ruchu (sprawność fizyczna) i treningu odczuwania (odprężenia/zdolności percepcyjne), integracji ciała ze sferą psychiczną (samoświadomość i doświadczanie siebie), rozszerzania form osobistej ekspresji (pewność i spontaniczność, samoakceptacja, dowartościowanie, więź, harmonia) i wszelkich form kreacji.

Improwizacja tańca to wolny, swobodny taniec bez określonej formy czy narzuconego odgórnie schematu. Każdy z nas buduje swój własny, niepowtarzalny styl poruszania się, swój własny sposób tańca. W trakcie ruchu poznajemy swoje ciało, jego możliwości, otwieramy się na otaczającą nas rzeczywistość. Opiera się on na treningu podstawowych aspektów ruchu takich, jak: przestrzeń, forma, czas, dynamika, płynność ruchu, impuls, rytm, ciężar ciała, kontakt z partnerem.
Nie wymaga od uczestników przygotowania w dziedzinie ruchu.

Cykl 14 jednodniowych warsztatów
Koszt: 180 zł od osoby za jeden dzień